Obavijest vezano za biračke spiskove

posted in: Arhiva | 0

Poštovani sugrađani !

U općini Ključ se vode aktivnosti na uređenju Centralnog biračkog spiska i brisanja iz evidencije umrlih lica, te smo u obavezi da Vas napomenemo a  ujedno i ukažemo na odredbe članova 26. do 32. Zakona o matičnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 37/12 i 80/14), gdje je jasno propisano da činjenicu smrti su dužni da prijave članovi porodice, odn. članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio, a ona se upisuje na osnovu potvrde o smrti koju izdaje zdravstveni radnik ovlašten za utvrđivanje smrti ili pak zapisnika o nalasku umrlog koje matičaru dostavlja Kantonalno ministarstvo.

               Za osobe umrle izvan granica Bosne i Hercegovine članovi porodice su dužni dostaviti

izvod iz matične knjige umrlih iz mjesta gdje je nastupila smrt i isti dostaviti nadležnom matičnom uredu.

               Tek upisom činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih (MKU) o čemu se obavještava Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova koje vodi evidenciju o prebivalištu i boravištu, stiču se i uslovi brisanja umrlih lica iz centralnog biračkog spiska i dovođenja navedenih evidencija u stanje potpune upotrebljivosti.

S dužnim poštovanjem !

OPĆINSKI NAČELNIK

Zukanović Nedžad, prof. s.r.