JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga mjera i ključnih strateških projekata za pripremu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine

posted in: Arhiva | 0

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Općinski načelnik općine Ključ je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Ključ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), dana 9.10.2020. godine donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja za period 2021-2027 treba da predstavlja putokaz za sveukupni razvoj općine Ključ, a obuhvata društvenu,  ekonomsku i sferu zaštite i unaprijeđenja životne sredine, uz poštivanje prostornog aspekta. Proces izrade, odnosno prilagođavanja strateškog dokumenta metodologiji i principima Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH se provodi u saradnji sa ILDP projektom, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA MJERA I KLJUČNIH STRATEŠKIH PROJEKATA

Pravo predlaganja prioritetnih mjera i ključnih strateških projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, organa uprave i predstavničke vlasti, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti. Cilj Javnog poziva je da svi građani ravnopravno učestvuju u izradi strateškog dokumenta koji će sadržavati projekte vezane za poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI I KRITERIJ ODABIRA

Nosilac aktivnosti je Općinski razvojni tim (ORT) kojeg je imenovao Općinski načelnik Rješenjem broj: 04-02-2009-1/20.

Mjere i ključni strateški projekti će biti odabrani na osnovu postavljenih strateških ciljeva i prioritetnih oblasti te u skladu sa procijenjenim financijskim mogućnostima za period 2021-2027. godina.

Mjere ili projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima.

Napominjemo da će u razmatranje ući samo oni prijedlozi koji budu dostavljeni u formi koju vam dostavljamo u prilogu ovog Javnog poziva.

IV NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Obrazac za prijavu mjera ili ključnih strateških projekata koji se nalazi u prilogu možete dostaviti putem e-mail adrese: opckljuc@bih.net.ba ili lično u zgradu Općine Ključ, kancelarija broj 21, najkasnije do 15.2.2021. godine.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti koordinatoru ORT-a na broj telefona 037 316 345 ili lično u zgradi Općine Ključ, kancelarija broj 21.

Prilog:

  • Obrazac za prijavu mjere
  • Primjer koncepta mjere

Kompletan tekst Javnog poziva pogledajte u pdf. formatu na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Javni-poziv-Projekti-za-Strategiju-2021-2027-potpisana-1.pdf

Primjer izrade koncepata pogledajte na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Primjer-koncepta-mjere-1.docx

Obrazac za dostavljanje projekata preuzmite na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/02/Obrazac-za-prijavu-mjere-1.docx