OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

posted in: Arhiva | 0

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava i zahtjeva početka/završetka proizvodnji u cilju ostvarivanja prava na  federalne novčane podrške u 2021.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2021. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/21), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  34/2017-ispr., 55/17 i 56/18, 24/20 i 32/21) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje na obrascu P-1 i zahtjeve na obrascu Z-1 za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe – Službe za razvoj privredu i civilnu zaštitu.

PRIJAVE PROIZVODNJI

BILJNA PROIZVODNJA 

Rok – najkasnije  01.06.2021. godine

–  Proizvodnja povrća – mladi krompir

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno 8 t/ha mladog krompira

Rok – najkasnije 15.06.2021. godine

 Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano  minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha stočnog ječma, zobi i tritikala, minimalno 2,0 ha kukuruza  ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi , tritikale ili kukuruza.

Proizvodnja stočnog graška i grahorice – zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

Rok – najakasnije 30.06.2021. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška i grahorice

    Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli i crveni) i salata

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.07.2021. godine

–  Proizvodnja voća u rodu – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja ,smokva, kajsija, lješnjak i malina Klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća u rodu na minimalno 0,5 ha po kulturi.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju u rodu vinograda i ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi.

Rok – najkasnije 15.07.2021. godine

–  Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano/zasađeno minimalno: 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

Napomena poljoprivrednim proizvođačima:

U 2021.godini odredbama Pravilnika propisano je da sem  žitarica stočnog ječma, zobi i tritikalea poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti pravo za sjetvu  kukuruza – minimalno 2,0 ha,  rok za prijavu proizvodnje je 15.06.2021.godine.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.06.2021.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji zadrže u vlastitom uzgoju namanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a imaju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava.

Rok najkasnije 30.06.2021.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.07.2021.godine

–  Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka,  šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg ribe u toku godine.

– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2021.godine

–  Uzgoj krava prvotelki –  rasplodne junice – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji uzge minimalno 2 junice u toku godine – starost junica pri prvom vještačkom osjemenjavanju ne može biti manja od 14 mjeseci niti veća od 26 mjeseci).

–  Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – minimalno 15 krava mesne pasmine, kombinovane pasmine ili križance mesne i kombinovane pasmine koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta.

Proizvodnja goveđeg mesa

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodajaminimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

–  Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz uvoza – tov i prodajaminimalno 10 grla u turnusu

–  Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) težine do 310 kg u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 10 dana)

–  Završetak proizvodnje  najkasnije dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 90 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini.

Proizvodnja svinjskog  mesa – tov svinja  – tov i prodajaminimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja ili 75 svinja od prasadi iz uvoza

 – Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg praseta u turnus (useljenje u turnus može trajati najmanje 20 dana)   težine do 35 kg.

–  Završetak proizvodnje deset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 80 dana i najmanje težina od 90 kg na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općin.i

KLIJENTI KOJI NISU IZVRŠILI PROMJENU PODATAKA/AŽURIRANJE PODATAKA DO 31.03.2021. GODINE U REGISTRU POLJOPRIBREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA A  NE IZVRŠE PRIJAVE PROIZVODNJI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU NEĆE MOĆI OSTVARITI  PRAVO NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE U 2021.GODINI.

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 6.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE JE 01.10.2020.GODINE

Ključ; 19.05.2021.godine                   Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu