Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu

posted in: Arhiva | 0

images_Poziv_za_Forum_Graana

 

Broj: 05-02-2344-2/17
Ključ, 29.11.2017.godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća općine Ključ broj: 05-02-2344-1/17 Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA
OPĆINE KLJUČ ZA 2018. GODINU

Građanima općine Ključ, Općinskim vijećnicima i izvršnim organima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima i svim drugim zainteresovanim licima.
Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Ključ za 2018. godinu održat će se u sali Općinskog vijeća dana 07.12.2017. godine u 1300.

Svim zainteresovanim Nacrt budžeta će biti dostupan kod sekretara mjesnih zajednica, na službenoj stranici općine Ključ www.opcina-kljuc.ba i u Službi za finansije i trezor.
Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta općine Ključ mogu se dostaviti Službi za finansije i trezor do 07.12.2017. godine i na javnoj raspravi, a poslužit će predlagaču za utvrđivanje Prijedloga budžeta za 2018. godinu.

RK/ND

Nacrt Budžeta 2018

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.