OBAVIJEST GRAĐANIMA O RADU OPĆINE KLJUČ USLIJED PREVENCIJE POJAVE KORONAVIRUSA (COVID19)

posted in: Arhiva, Obavijesti | 0

Sa ciljem prevencije širenja koronavirusa obavještavaju se penzioneri, starije osobe i hronični bolesnici da u periodu od 16.03.-01.04.2020. godine usluge iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ mogu zahtijevati putem telefona ili e-maila. Prilikom obraćanja telefonom ili e-mailom građani trebaju ukratko obrazložiti svoj zahtjev kojom prilikom će biti obaviješteni o načinu izvršenja usluge, dostavljanju tražene isprave i plaćanju takse. Nakon obrade zahtjeva dokument/akt će istima biti dostavljen na kućnu adresu.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:

  • za usluge iz matičnog ureda:

telefon: 037 316 349

e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge ovjeravanja:

telefon 037 316 373

e- mail:  drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge katastra:

telefon: 037 661 140; 037 316 344; 037 316 348.

e-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

  • za ostale informacije iz djelokruga rada Službe za razvoj, privredu i civilne poslove:

telefon 037 316 230,  

e-mail: czopcinekljuc@gmail.com  

  • za sve ostale informacije iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa općine Ključ građani se mogu obratiti na brojeve telefona i e-mail adrese resornih službi koje se nalaze na web stranici općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) u rubrici Općinske službe. Građani se mogu obratiti i putem fax telefona:  037 661 100; Fax: 037 661 104.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.