Informacija o inicijativi vijećnika Adema Crnalića za izbor lokacije za izgradnju prihvatilišta pasa lutalica

posted in: Arhiva | 0

Ovim putem Vas obavještavamo da je Služba nakon javne rasprave za izbor lokacije za izgradnju prihvatilišta/skloništa pasa lutalica održane 01.04.2022.godine postupila po zaključcima iste.

Aktom broj: 03-19-sl-23/22 od 04.04.2022.godine je zatražena saglasnost za izgradnju prihvatilišta pasa lutalica na lokalitetu Lanište od privrednog društva ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa, a na koji su aktom broj: 01-1134-2/22 od 13.04.2022.godine odgovorili da nisu nadležni i da se obratimo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a.

Aktom broj: 03-19-423-1/22 od 15.04.2022.godine smo se obratili Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Bihać sa istim zahtjevom za saglasnost, na koji smo dobili odgovor akt broj: 08-22-4208-2/22 od 05.05.2022.godine da nije ni ovo Ministarstvo nadležno za rješavanje ovog zahtjeva s obzirom da se radi o imovini države Bosne i Hercegovine.