Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika

posted in: Arhiva, Javni pozivi | 0

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i  izbjeglicama  iz Bosne  i Hercegovine  (,Sluzbene  novine  FBiH”,  broj:  15/05),  i Programa – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika  broj: 03-32-3- 41 /20 od 16.03.2020 g., a u   cilju  planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoci odrzivog povratka, u 2020 godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u  programu podrške projektima održivog povratka –

Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2020. godini

 I  – PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:

 •  Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
  • koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti;
  • koji danom apliciranjaimaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
  • čiji su vlasnici ili osnivači povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u stavu (2) ovog Programa ili povratnici iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
  • koji su  u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
  • koji sudanom apliciranjaregistrirani po važećim zakonskim propisima:
   • obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
   • MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
  • koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Dokazi:

 • Rješenje o registraciji. (Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
 • Potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika ili osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato od strane nadležnog organa za općinu povratka, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija).;
 • Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
 • Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv, izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
 • Biznis plan (detaljno razrađen plan ulaganja i očekivani rezultati u naredne 2 godine), potpisan i ovjeren od strane aplikanta.

Napomena: Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

Za više informacija o ovom Javnom pozivu možete pronaći u dokumentima ispod koji su neophodni za prijavu na isti ili direktno posjetiti web stranicu Federalnog ministarstva:

https://fmroi.gov.ba/podrska-razvoju-start-up-pocetnog-biznisa-povratnika/